BỒN NƯỚC INOX ĐÔNG Á

BỒN 3000L ĐỨNG ĐÔNG Á

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 7.450.000 VNĐ

BỒN 2000L ĐỨNG ĐÔNG Á

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 5.100.000 VNĐ

BỒN 1500L ĐỨMG ĐÔNG Á

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 3.950.000 VNĐ

BỒN 1000L ĐỨNG ĐÔNG Á

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 2.550.000 VNĐ

BỒN 700L ĐỨNG ĐÔNG Á

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 1.950.000 VNĐ

BỒN 500L ĐỨNG ĐÔNG Á

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 1.750.000 VNĐ

BỒN 6000L NẰM

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 15.500.000 VNĐ

BỒN 5000L NẰM

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 13.170.000 VNĐ