BỒN NƯỚC NHỰA ĐẠI THÀNH

BỒN 1.000L NẰM THẾ HỆ MỚI

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 2.700.000 VNĐ

BỒN 1.500L NẰM THẾ HỆ MỚI

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 4.300.000 VNĐ

BỒN 300L NẰM THẾ HỆ MỚI

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 1.240.000 VNĐ

BỒN 700L NẰM THẾ HỆ MỚI

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 2.080.000 VNĐ

BỒN 2.000L NẰM THẾ HỆ MỚI

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 5.500.000 VNĐ

BỒN 500L NẰM THẾ HỆ MỚI

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 1.650.000 VNĐ

BỒN 300L NẰM

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 1.070.000 VNĐ

BỒN 1.000L NẰM

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 2.190.000 VNĐ