BỒN NƯỚC NHỰA ĐẠI THÀNH

BỒN 700L NẰM

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 1.690.000 VNĐ

BỒN 500L NẰM

Xuất xứ: VIỆT NAM
Giá: 1.310.000 VNĐ

BỒN NHỰA 500L ĐỨNG ĐẠI THÀNH

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 1.090.000 VNĐ

BỒN NHỰA 1.000L ĐỨNG

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 1.730.000 VNĐ