GẠCH LÁT NỀN

VCZ6002A1 ĐÁ 60*60 VÂN GỖ MỜ CAO CẤP

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 140.000 VNĐ

BN222A ĐÁ 60*60 XANH LÁ CÂY NHẠT

Xuất xứ: Việt Nam xuất khẩu Hàn Quốc
Giá: 135.000 VNĐ

6504A1 Gạch men 60*60

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 100.000 VNĐ

AM9650A3 ĐÁ MỜ 60*60

Xuất xứ: Việt Nam
Giá: 100.000 VNĐ